Sang năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể ghi nhận 30 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên 1 tỉ USD.