Cạnh tranh trong thị trường thực phẩm và tã giấy cho trẻ em rất khốc liệt khi có rất nhiều thương hiệu cạnh tranh về giá để gây sự chú ý đến khách hàng.