Các doanh nghiệp sơn có vốn đầu tư nước ngoài đang mạnh dạn đầu tư để đón nhu cầu từ các dự án bất động sản tại Việt Nam. Trái lại, khối doanh nghiệp trong nước có vẻ im ắng hơn, dù có vài điểm sáng, nhưng chưa đủ tạo thế cân bằng trên thị trường.