Tổng doanh thu bán hàng qua hình thức TMĐT tại Việt Nam trong năm 2015 đã tăng tới 37% so với năm 2014, đạt 4,07 tỷ USD.