Giá gạo tại Ấn Độ giảm tuần thứ 3 liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm do rupee giảm chạm mức thấp nhất 16 tháng, trong bối cảnh thị trường của những nước xuất khẩu gạo chủ chốt khác vẫn tương đối trầm lắng.