Dệt may là nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Đan Mạch trong 6 tháng năm 2016, trị giá 34,17 triệu USD, chiếm 26% tổng trị giá xuất khẩu.