Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề xuất phỏng vấn khắt khe hơn đối với những người xin thị thực được cho là nằm trong diện cần thiết phải xem xét kỹ lưỡng thêm.