Hiệp định TPP được xem là động thái mới nhất từ phía chính quyền Washington và Tokyo nhằm dành lại thị phần thương mại quốc tế tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ tay Trung Quốc.