Trong số 10 gia đình giàu nhất Châu Á, theo xếp hạng của Forbes, có tới 3 đại diện đến từ Hong Kong và 2 đại diện đến từ Ấn Độ.