Thị trường logistics (kho vận) được đánh giá là rất tiềm năng khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do nhưng hiện “miếng bánh” hàng chục tỉ USD nằm chủ yếu trong tay doanh nghiệp nước ngoài