Hệ thống bầu cử ở Mỹ khiến những người giàu nhất tạo ra ảnh hưởng vô biên lên nền chính trị và đe dọa quốc gia trước giờ vẫn tự hào là nền dân chủ kiểu mẫu của hành tinh.