Theo kế hoạch, Thanh tra Bộ Công Thương sẽ có hai buổi làm việc bao gồm làm việc với Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) và Ban Quản lý dự án nhà máy đạm Ninh Bình vào ngày 18/10 vừa qua.