11 thành phố nổi tiếng thế giới có “bản sao” ở Trung Quốc, theo trang Business Insider...