Phiên tòa xét xử vụ thất thoát hàng ngàn tỷ tại Agribank hôm nay tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của luật sư đối với các bị cáo.