Bí ẩn “dòng thác máu” chảy ra từ sông băng Taylor ở Nam Cực cuối cùng đã được các nhà khoa học Mỹ giải đáp sau hơn một thế kỷ.