Nhãn hàng riêng của DN siêu thị ngày càng có vị thế, cạnh tranh ngang ngửa với hàng ngoại.