Theo báo cáo nghiên cứu của ANZ, từ năm 2014 trở lại đây cho thấy tỷ lệ nợ xấu tăng đồng nghĩa với tín dụng tăng.