Xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng 18,8% sau 6 tháng đầu năm, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.