Ông Chang-Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO Việt Nam) khẳng định, tăng lương tối thiểu có thể giúp cải thiện thu nhập của đa số người lao động từ đó tăng tiêu thụ nội địa và đóng góp vào một mức tăng trưởng GDP cao hơn.