Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) khẳng định, việc chuyển một số loại phí sang giá dịch vụ không làm tăng gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp.