Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2016 ở mức 16% của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang khiến các doanh nghiệp ngành dệt may như ngồi trên đống lửa.