Dân số thế giới hiện tại là 7,6 tỉ người và dự kiến sẽ đạt 9,8 tỉ vào năm 2050, theo báo cáo “Triển vọng Dân số Thế giới 2017” công bố ngày 21-6.