Bộ trưởng Truyền thông Australia Malcolm Turnbull đã đánh bại Thủ tướng Tony Abbott để trở thành tân lãnh đạo nước Australia.