Ngày 18/9, tại Phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) trao đổi về vấn đề này.