VN hiện đang sở hữu tài nguyên dân số “vàng” với độ tuổi từ 25-45 chiếm tỉ lệ 32,23%. Mỗi năm TP.HCM có 50.000 người lập gia đình, nhu cầu về nhà ở rất lớn.