Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa kết thúc tại Philippines, với việc khởi động Kế hoạch Hành động Cebu (CAP), một lộ trình hướng tới tương lai tài chính bền vững hơn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.