Hướng đến việc giải quyết các nghiệp vụ phức tạp, tiết kiệm thời gian, công sức cho công tác tài chính kế toán doanh nghiệp, chiếm ưu thế về thị phần và phục vụ được lượng khách hàng lớn, một giải pháp phần mềm kế toán duy nhất đã lọt Top 10 Sao Khuê.