Các khoản vay không có bảo lãnh của Chính phủ hứa hẹn sẽ trở thành hình thức cấp vốn được nhân rộng trong thời gian tới, trước bối cảnh DNNN buộc phải tách dần khỏi “bầu sữa” ngân sách.