Vụ “Đầu độc thực phẩm bằng kháng sinh”, người tiêu dùng phải được bảo vệ. Đã đến lúc VN có giải pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm một cách phù hợp.