Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Việt Nam có quá nhiều NH tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, vì chủ yếu hoạt động các NH là ở những khu đô thị lớn.