Từ tháng 7/2015, Việt kiều, người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Nhưng đến nay, vẫn còn nhiều rào cản không dễ vượt qua liên quan đến việc mua bán và chuyển tiền.