Việc chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho khách nhưng vẫn nợ sổ hồng không còn xa lạ. Nguyên nhân thì nhiều nhưng xem ra giải pháp triệt để vẫn là chuyện của tương lai.