Sở Công thương Cần Thơ đã tiếp nhận và niêm phong lốc trà thảo mộc sáu chai Dr. Thanh lợn cợn mà anh Ngoan phản ánh, chờ cơ quan liên quan phối hợp xem xét.