Sinh viên Việt Nam và châu Á nói chung làm việc tại các nhà vườn ở Úc đang bị “cướp trắng” tiền công khi chỉ được trả một nửa mức lương tối thiểu theo quy định.