Bản lĩnh nhà đầu tư - Cuộc thi về lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Chứng khoán được tổ chức hàng năm bởi Câu lạc bộ Chứng khoán SEC Học viện Ngân hàng. Đây là sân chơi đầy bổ ích dành cho những bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Chứng khoán. Với thông điệp BREAKOUT - Bứt phá giới hạn, Bản lĩnh nhà đầu tư 2018 đã trở lại và tiếp tục hành trình đầu tư thực tế để các bạn thí sinh khẳng định chính mình.