Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng xoay quanh uy tín của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang đặt ra nhiều câu hỏi cho tương lai của chương trình kinh tế Abenomics.