Nga đã triển khai căn cứ không quân thứ 2 ở Shaayrat, thuộc tỉnh Horm - miền trung Syria, mở ra cục diện mang tính bước ngoặt trên chiến trường Syria.