Với các quy hoạch chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đang có cơ hội lớn để trở thành một 'siêu đô thị vùng biên', là 'cửa ngõ mở ra thế giới'.