BSC cho rằng trường hợp tích cực, VnIndex sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới vào giữa tháng 11 với sự hỗ trợ các của cổ phiếu Bluechips và luân chuyển giữa các nhóm ngành có tỷ trọng lớn như Ngân hàng, BĐS, Tiêu dùng, và Sản xuất.