Dưới những biến động của thị trường gần đây cùng các thông tin tác động, các chuyên gia có những ý kiến trái chiều nhưng đều lạc quan cho triển vọng dài hạn.