Với việc nguồn vốn từ nước ngoài được kỳ vọng tăng trưởng trong thời gian tới, thị trường BĐS Việt Nam không chỉ đứng trước cơ hội phát triển với khí thế và lực mới, mà còn giải tỏa áp lực quá lớn về vốn mà tín dụng NH đang gánh.