Trong phiên làm việc của Quốc hội chiều 20-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu đề xuất: Chính phủ sẽ bán 40.000 tỉ đồng vốn tại doanh nghiệp.