Sức ép cắt giảm chi phí lớn buộc quân đội Trung Quốc phải mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân trong các gói thầu cung cấp trang thiết bị quân sự.