Bộ trưởng Thương mại quốc tế bang British Columbia (Canada), Teresa Wat, đánh giá Việt Nam là thị trường quan trọng của Canada sau TPP.