Toàn bộ đất trồng đều qua thời gian chuyển đổi 3 năm (không sử dụng hoá chất), cây trồng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ, vật nuôi không có hoocmon tăng trưởng, không chất kháng sinh .... Đó là những gì mà tập đoàn TH đang áp dụng tại các trang trại của họ để có sản phẩm rau hữu cơ, dược liệu hữu cơ và sắp tới đây là sữa tươi hữu cơ chất lượng Châu Âu và Mỹ trên đất Việt.