Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 6 do người Mỹ mua ô tô và các loại hàng thóa khác, làm tăng cường quan điểm tăng trưởng kinh tế phục hồi trong quý 2.