Trung Quốc đã nhìn thấy những tín hiệu đầu tiên cho thấy nước này đã bước đầu thành công trong việc cắt giảm sản lượng công nghiệp dư thừa.