Ước sản lượng sản xuất năm 2016 đạt khoảng 4.424 triệu lít bia các loại, tăng 30% so với ước thực hiện năm 2015. Tuy nhiên, đối với ngành rượu, do chính sách thắt chặt trong sản xuất kinh doanh, ngành này dự báo sẽ không tăng trưởng nhiều trong năm 2016.