“Các nhà đầu tư không nên đánh giá thấp tiềm năng tăng trưởng của Verizon” - Lời phát biểu của chuyên gia phố Wall trong bài phát biểu tuần rồi về cổ phiếu Verizon.