Total Energies SE (TTE) là một trong sáu công ty dầu khí lớn nhất thế giới, được thành lập vào ngày 28/3/1924 và có trụ sở chính tại Courbevoie, Pháp. Sự xuất hiện của Total Energies đã đóng một vai trò quan trọng trong khai thác dầu khí toàn cầu.